Top Five (5) Slogan on August 2, 2004 at San Ildefonso, Bulacan

Top 1

"Sagarilyo'y 'wag subukin, alak inyong isnabin;

droga'y 'wag isipin, sa Diyos tayo'y manalangin."

 

Top 2

"Kabataan...! Ito'y ating laban,

sugpuin at ibasura, alak, sigarilyo, at drogra."

 

Top 3

"Kabataan ay hubugin, pangalagaan, at kalingain, 

nang anumang bisyo'y huwag subukin."

 

Top 4

"Sariling katawa'y mahalin. Angking talino'y gamitin;

droga, alak, at sigarilyo 'wag subukin."

 

Top 5

"Pahalagahan murang isipan, ganon din ang inyong katawan, 

'wag magpapadala sa kaway ng sigarilyo, alak, at droga."